Numer konta bankowego:

20 1140 2004 0000 3602 7609 5562        SWIFTBREXPLPWMBK

BUDUJEMY SZKOŁĘ W AFRYKAŃSKIEJ WIOSCE !!!

Skąd pomysł, aby podjąć się budowy szkoły na drugiej półkuli i jak to się zaczęło można zobaczyć tutaj  oraz tutaj a teraz (luty 2022) wznawiamy naszą akcję wierząc, że problemy, których doświadczyliśmy w roku 2020 i 2021 wkrótce będą tylko wspomnieniem...

SUKULU

SUKULU w języku mieszkańców afrykańskiej wioski Libambami znaczy SZKOŁA,

dlatego tak nazwaliśmy akcję polegającą na wsparciu budowy szkoły podstawowej w tej wiosce i zaangażowaniu w nią dzieci z polskich szkół. 

Z prośbą o udział w akcji zwracamy się do dyrektorów wybranych szkół w Polsce. Na nasz apel odpowiedziało dotychczas 72 szkoły podstawowe. Dzieci z tych szkół (zapewne nauczyciele i pracownicy też) zebrały i przekazały na konto naszej fundacji kwotę 47,89643 PLN. Serdecznie dziękujemy za to wsparcie. Każdego roku celem naszej akcji jest realizacja wybranego etapu projektu. Jednym z pierwszych etapów było wybudowanie studni przy naszej afrykańskiej szkole. Oto film z uroczystego otwarcia studni.

Wolontariat w Afryce

W ostatnim rok roku szkolnym zbieralismy pieniądze na materiały do budowy drugiego budynku szkoły.

Część pieniędzy zebranych w roku szk2019/2020 (20 246,38 zł) ciągle czeka na naszym koncie, ponieważ wszelkie prace w 2020 roku, aż do listopada 2021 zostały wstrzymane.... Ale teraz budowa ponownie ruszyła - zakupiliśmy cement i stal i budujemy ściany. Kolejny wydatek przed nami to zakup drewna i blachy na dach.

 

Szkoły w Afryce wyglądają inaczej niż nasze - są to zazwyczaj 4 budynki, w których jest po dwie sale lekcyjne i jednym zapleczem dla nauczycieli.

Nasza szkoła składa się tylko z jednego budynku, dlatego wioskowy komitet budowy szkoły zdecydował, że teraz przyszedł czas na budowę drugiego budynku. Do czasu wstrzymania prac (ze wględu na zakazy związany z pandemią) mieszkańcy zdołali wyprodukować własnymi rękami komplet potrzebnych cegieł oraz wykonali wykopy  pod fundamenty (podobnie jak to robili  poprzednio).  

Nadal trzymamy się zasady, że wszystko co jest możliwe, aby zostało wykonane siłami mieszkańców wioski tak właśnie musi być wykonane.

Zebranymi pieniędzmi zapłacimy tylko za to czego nie da się wytworzyć gołymi rękami we własnym zakresie. Pieniędzy potrzebujemy tylko na cement, okna i drzwi, blachę, deski, drut, gwoździe itp.

 

Akcja polega na zorganizowaniu w szkołach zbiórki pieniążków, które w 100% wykorzystamy na rozbudowę szkoły w Libambami.

Niestety, nie możemy zbierać darów rzeczowych, gdyż koszt wysyłki tych darów do Afryki przewyższyłby ich wartość.

Numer konta bankowego:

PL42 1140 2004 0000 3402 8205 7951       

SWIFT: BREXPLPWMBK

Jak zorganizować zbiórkę NIEPUBLICZNĄ w szkole.

​Wszelkie zbiórki (pieniędzy lub rzeczy) można organizować wyłącznie zgodnie z prawem czyli ustawą o zbiórkach publicznych z dnia 14 marca 2014r (Dz.U. z 17.04.2014r poz 498).  W szkole może być organizowana zbiórka NIEPUBLICZNA. We wspomnianej wyżej ustawie w punkcie 2 dowiadujemy się czym jest taka zbiórka, a w szczególności czym zbiórka niepubliczna różni się od zbiórki publicznej. Dowiadujemy się również, że może być ona przeprowadzona wyłącznie na terenie szkoły oraz wyłącznie wśród uczniów, nauczycieli i pracowników tej szkoły za zgodą dyrektora szkoły.

Aby zorganizować taką zbiórkę dobrze jest oprzeć się o przygotowany wcześniej regulamin. Jeśli w szkole jeszcze nie ma regulaminu przeprowadzania zbiórek niepublicznych to można go opracować, korzystając z udostępnionego poniżej szkicu takiego regulaminu.  W załączonym tekście są też wzory niezbędnych formularzy (załączników).

Tutaj można pobrać szkic regulaminu wraz załącznikami  w formacie PDF lub w formacie DOC

Dla każdej szkoły biorącej udział w akcji SUKULU będziemy udostępniać na naszej stronie materiały na gazetkę szkolną (zdjęcia i informacje z Libambami,

tak aby dzieci na bieżąco widziały co się dzieje w szkole, którą pomagają budować. 

Wolontariat w Afryce

Bardzo dziękujemy wszystkim za dotychczasowe wsparcie i ponownie prosimy wszystkich, którzy uważają, że nasz projekt ma sens, o wpłaty na konto fundacji dowolnych kwot.
Oczywiście, prosimy również o rozpowszechnienie tej prośby 
wśród znajomych, współpracowników, przyjaciół... 

 

... i z góry za wszelkie wsparcie dziękujemy.

 

Obiecujemy również bieżącą foto-realcję z postępu prac na naszej stronie oraz profilu  FaceBook 
 

Dobrzy Farmerzy